Τα κλειδιά για μια πετυχημένη αλκοολική ζύμωση

Η ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης, η αποφυγή παραγωγής πτητικής οξύτητας κατά τις πρώτες μέρες της αλκοολικής ζύμωσης, η αποφυγή παραγωγής θειούχων ενώσεων καθ’όλη τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης και η παραγωγή ενός κρασιού με το επιθυμητό αρωματικό και γευστικό προφίλ αποτελούν τους κύριους στόχους μιας πετυχημένης αλκοολικής ζύμωσης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα επιμέρους σημεία κάποιων βασικών σταδίων όπως : προζυμωτικά, τις πρώτες μέρες της ζύμωσης, το τέλος της κύριας φάσης της ζύμωσης και τις τελευταίες μέρες της ζύμωσης όπου πλέον τα σάκχαρα είναι σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση.

Στο NewsLetter μας συνοψίζεται πως η ανάλυση και η γνώση της αρχικής σύστασης του γλεύκους και εν συνεχεία του μούστου θα εξασφαλίσουν μια πετυχημένη αλκοολική ζύμωση.