Οι Βρεττανομύκητες δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί για την ποιοτική υποβάθμιση των κρασιών

Η παρακολούθηση της αλκοολικής ζύμωσης καθορίζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Πλήθος επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι οι αυθόρμητες ζυμώσεις οδηγούν σε μεγάλο ποσοστό την παραγωγή δυσάρεστων αρωμάτων που τελικά υποβαθμίζουν την ποιότητα των κρασιών.
Παρακολουθήστε καλύτερα τις αλκοολικές ζυμώσεις, δίνοντας έμφαση τόσο στα προζυμωτικά στάδια όσο και στα μεταζυμωτικά.
Τόσο η τεχνική της κυτταρομετρίας ροής που κατά αποκλειστικότητα εφαρμόζουμε στο εργαστήριό μας, όσο και η ακριβής γνώση της χημικής σύστασης των γλεύκων θα είναι ο πολύτιμος συνεργάτης σας σε αυτό το νέο ταξίδι παραγωγής ποιοτικών οίνων.
https://www.vitisphere.com/news-99804-its-not-just-brett-that-gives-wine-mouse-taint.html