Πραγματοποιούμε ολοκληρωμένες οινολογικές μελέτες, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επιστημονικές υπηρεσίες, τεχνικές και συμβουλευτική.

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη κατά περίπτωση αμπελουργική και οινολογική συμβουλευτική από το αμπέλι ως το ράφι, στηρίζοντας τα οινοποιεία στον έλεγχο και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Κάποιες από τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες :

 

  • Συμβουλευτική οινοποίησης
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της οινοποίησης
  • Γευσιγνωσία
  • Παρακολούθηση της ωρίμανσης / παλαίωσης των οίνων
  • Βιολογική οινοποίηση
  • Εμφιάλωση / Συσκευασία