Κυτταρομετρία ροής

H κυτταρομετρία ροής είναι μια βιώσιμη μέθοδος για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των μικροοργανισμών στην οινολογία.

Δύο ζύμες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην οινολογία. Οι Saccharomyces cerevisiae είναι το βασικό είδος που πραγματοποιεί την αλκοολική ζύμωση, ενώ οι Brettanomyces είναι συχνά υπεύθυνες για οργανοληπτικές εκτροπές. Ωστόσο, παρότι οι αυτοματοποιημένοι αναλυτές έχουν αναπτύξει σημαντικά τη φυσική και χημική παρακολούθηση στην οινολογία, η παρακολούθηση αυτών των ζυμών παραμένει σπάνια και ο μικροβιολογικός έλεγχος έχει συγκριτικά εξελιχθεί ελάχιστα. Με διπλό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τον έλεγχο του κόστους παραγωγής, πρέπει να επανεξεταστεί ο μικροβιολογικός έλεγχος.

Στο οινολογικό εργαστήριό μας εφαρμόζουμε την κυτταρομετρία ροής καθιστώντας δυνατό τον έλεγχο της πρόληψης των μικροβιολογικών αλλοιώσεων, καθώς η ανάλυση επιτρέπει τον προσδιορισμό των πληθυσμών που υπάρχουν (ενδιαφέροντος ή αλλοίωσης) και της φυσιολογικής κατάστασης των μικροοργανισμών στα διάφορα στάδια της οινοποίησης.

#oenopolis #qualitycontrol #yeasts #wine #flowcytometry