Μήνας: Μάρτιος 2022

ISO 9001 : 2015

Μέσα στον Μάρτιο τo Οινολογικό μας Εργαστήριο επιθεωρήθηκε από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas με βάση: το διεθνές πρότυπο 9001:2015 που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Το πρότυπο #ISO9001 :2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει το Οινολογικό μας […]

Συνεχίστε την ανάγνωση.

MENU