Νομοθεσία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Καθορισμός ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης & προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις , τις παραδοσιακές ενδείξεις , την επισήμανση & παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα (Κανονισμός (ΕΚ) 607/2009) http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/kanonismos_EK607_09.pdf

 

 

  • Διαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων. (Εγκύκλιος με αριθμ. 5510/143258/20-11-2013)

http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/egiklios5510_143258_2013.pdf

 

  • Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, επισήμανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα. (ΦΕΚ 3324/27-12-13) http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/fek3324_2013.pdf

 

 

 

 

 

  • Κανόνες χρήσης του όρου «Κάβα»,”Reserve”, “Grande Reserve” (ΦΕΚ 875/28-06-2005)

http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/endeixeis_Reserve_Grand_Reserve_875.pdf

 

Νομοθεσία Τσίπουρο