Έχοντας ως σύμμαχο την μακρόχρονη εμπειρία μας & γνωρίζοντας καλά τα πρακτικά προβλήματα που απασχολούν κάθε οινοποιό, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης συμβουλευτικής σε ετήσια βάση, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, που μπορεί να περιλαμβάνει  :

  • καθορισμένο αριθμό επισκέψεων στον αμπελώνα (οργάνωση σχεδίου δειγματοληψιών, προσδιορισμός ιδανικής ημερομηνίας τρυγητού)
  • καθορισμένο αριθμό επισκέψεων στο οινοποιείο (παρακολούθηση όλων των σταδίων οινοποίησης & παλαίωσης, σταθεροποίησης και υπολοίπων διεργασιών μέχρι την εμφιάλωση),
  • όλες τις οινολογικές αναλύσεις που απαιτούνται σε όλα στα στάδια, από το αμπέλι μέχρι το τελικό προϊόν,
  • δοκιμές γευσιγνωσίας,
  • τεχνική υποστήριξη για ειδικές παρουσιάσεις των προϊόντων σας,
  • συγγραφή δελτίων τύπου των προϊόντων σας,
  • εκπαίδευση του προσωπικού σας,
  • διοικητική υποστήριξη του οινοποιείου (υποχρεώσεις σε ελεγκτικές αρχές, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς οίνου, κ.α.),
  • μελέτη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000), διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001) και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης αμπελώνων (Global G.A.P., Agro),
  • εσωτερικές επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των αρχών των συστημάτων ποιότητας.