Μήνας: Αύγουστος 2023

Κυτταρομετρία ροής

H κυτταρομετρία ροής είναι μια βιώσιμη μέθοδος για την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των μικροοργανισμών στην οινολογία. Δύο ζύμες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην οινολογία. Οι Saccharomyces cerevisiae είναι το βασικό είδος που πραγματοποιεί την αλκοολική ζύμωση, ενώ οι Brettanomyces είναι συχνά υπεύθυνες για οργανοληπτικές εκτροπές. Ωστόσο, παρότι οι αυτοματοποιημένοι αναλυτές έχουν αναπτύξει σημαντικά τη φυσική και […]

Συνεχίστε την ανάγνωση.

Τα κλειδιά για μια πετυχημένη αλκοολική ζύμωση

Η ολοκλήρωση της αλκοολικής ζύμωσης, η αποφυγή παραγωγής πτητικής οξύτητας κατά τις πρώτες μέρες της αλκοολικής ζύμωσης, η αποφυγή παραγωγής θειούχων ενώσεων καθ’όλη τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης και η παραγωγή ενός κρασιού με το επιθυμητό αρωματικό και γευστικό προφίλ αποτελούν τους κύριους στόχους μιας πετυχημένης αλκοολικής ζύμωσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους πρέπει να […]

Συνεχίστε την ανάγνωση.

Προσδιορισμός της Τεχνολογικής Ωριμότητας των Σταφυλιών

Η παρακολούθηση της ωριμότητας των σταφυλιών αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο με το οποίο δύναται να αξιολογηθεί η ποιότητα της συγκομιδής και να γνωρίσουμε τις δυνατότητες των εδαφών, ενώ παράλληλα παρακολουθείται η κατάσταση της υγιεινής των σταφυλιών, καθορίζεται η βέλτιστη ημερομηνία συγκομιδής και οργανώνεται ο τόπος/τρόπος συγκομιδής. #harvest2023 #technologicalmaturity #grapes #analysis #qualitycontrol #oenopolis #oenopolisteam #winetasting #winemaker […]

Συνεχίστε την ανάγνωση.

MENU