Το Οινολογικό Εργαστήριο Oenopolis δεσμεύεται για το χρόνο διεξαγωγής των αναλύσεων το αργότερο 2 μέρες, από τη στιγμή παραλαβής των δειγμάτων.

ΚΡΑΣΙ

 • Βαθμοί Baumé / Δυναμικός αλκοολικός βαθμός
 • Ολική οξύτητα,
 • Ενεργός οξύτητα,
 • Πτητική οξύτητα
 • Αλκοολικός τίτλος,
 • Πυκνότητα,
 • Ολικό στερεό υπόλειμμα,
 • Ανάγοντα σάκχαρα
 • Ελεύθερο θειώδες,
 • Ολικό θειώδες,
 • Σορβικό οξύ,
 • Μηλικό οξύ,
 • Γαλακτικό οξύ,
 • Τρυγικό οξύ,
 • Κιτρικό οξύ,
 • Αμινικό άζωτο,
 • Ασβέστιο,
 • Κάλιο,
 • Μαγνήσιο,
 • Χαλκός,
 • Σίδηρος,
 • Χλωριόντα,
 • Γλυκερόλη,
 • Διοξείδιο του άνθρακα,
 • Δείκτης φαινολικών ουσιών,
 • Ένταση/Απόχρωση,
 • Δείκτης Folin Ciocalteu,
 • Δείκτης καφετιάσματος,
 • Δείκτης ροδίσματος
 • Ολικές τανίνες,
 • Ανθοκυάνες,
 • Φαινολική ωρίμανση,
 • Θολερότητα,
 • Πρωτεΐνες,
 • Γλυκάνες,
 • Πηκτίνες
 • Εξέλιξη μηλογαλακτικής ζύμωσης,
 • Έλεγχος μελλοντικών θολωμάτων,
 • Μελέτη/Διάγνωση ιζήματος,
 • Έλεγχος τρυγικής σταθεροποίησης,
 • Προσδιορισμός θερμοκρασίας κορεσμού,
 • Έλεγχος πρωτεϊνικής σταθεροποίησης,
 • Τεστ μπεντονίτη,
 • Δοκιμές κολλαρίσματος,
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις – πληθυσμός σακχαρομυκήτων, 1
 • Μικροβιολογικές αναλύσεις – ολική μικροβιακή χλωρίδα, 1
 • Μελέτη μικροεπιλογής ζυμομυκήτων στα οινοποιεία, 1
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση βρεττανομυκήτων,
 • Οργανοληπτική εξέταση / αξιολόγηση οίνων,
 • Γραπτή έκθεση γευσιγνωσίας,
 • Συμβουλευτική οινοποίησης, εγκατάστασης και ίδρυσης οινοποιείων.