Το Οινολογικό Εργαστήριο Oenopolis εφαρμόζει από το 2013 σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, για τα εξής πεδία εφαρμογής :

Εκπόνηση Οινολογικών Μελετών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Χημικές και Οινολογικές Αναλύσεις, Εμπορία Οινολογικών Προϊόντων.

(Αριθ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041140009, Φορέας Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD)).

Επίσης, το Οινολογικό Εργαστήριο Oenopolis συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας του και των υπηρεσιών που παρέχει.

Το Οινολογικό Εργαστήριο Oenopolis δημιουργήθηκε το 2012 στη Δράμα (αρ. άδειας 13866/25-09-2012) και διαθέτει τον παρακάτω υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό :

 • Real time PCR
 • Φασματοφωτόμετρο υπεριώδους – ορατού (UV-VIS) πραγματικής διπλής δέσμης
 • Ημιαυτόματος πολυπαραμετρικός αναλυτής οίνου και γλεύκους
 • Ηλεκτρονικός υδροστατικός ζυγός, με ευαισθησία πέμπτου δεκαδικού, συνδεδεμένος με μια μονάδα που λαμβάνει και επεξεργάζεται τα δεδομένα, δίνοντας αυτόματα τις τιμές αλκοολικού βαθμού, ειδικού βάρους, ολικού στερεού υπολείμματος, βαθμών Baumé, Babo, Brix και Oechsle
 • Αυτόματη αποστακτική συσκευή
 • Συσκευή μέτρησης της τρυγικής σταθεροποίησης στον οίνο
 • Φυγόκεντρος,
 • Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας
 • Αυτόματος ποτενσιομετρικός τιτλοδότης για προσδιορισμό ελεύθερου και ολικού θειώδη ανυδρίτη, ολικής και ενεργού οξύτητας
 • Διοφθάλμιο μικροσκόπιο,
 • Θολερόμετρο,
 • Πεχάμετρο
 • Υδατόλουτρο,
 • Digital dry bath
 • Αναλυτικός εργαστηριακός ζυγός διακριτικής ικανότητας 3ου δεκαδικού
 • Ανακινητής δοκιμαστικών σωλήνων,
 • Ηλεκτρική αντλία εργαστηριακής χρήσης
 • Ψυχώμενος επωαστικός κλίβανος,
 • Αυτόκαυστο
 • Φορητό ηλεκτρονικό πυκνόμετρο
 • Πυκνόμετρο για την μέτρηση της συγκέντρωσης κυτταρικών εναιωρημάτων, αναγνώρισης μικροοργανισμών κ.α.
 • Ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο,
 • Φωτόμετρο εφαρμογής μεθόδου Folin Ciocaltieu

Ο κατάλογος του εργαστηριακού εξοπλισμού μας επεκτείνεται διαρκώς, καθώς παρακολουθούμε στενά τις διεθνείς οινολογικές εξελίξεις και τις μεταβαλλόμενες νομοθετικές απαιτήσεις.

Με την βοήθεια του εργαστηριακού εξοπλισμού μας μπορούμε να σας παρέχουμε όλες τις βασικές και εξειδικευμένες αναλύσεις.