Προσδιορισμός της Τεχνολογικής Ωριμότητας των Σταφυλιών

Η παρακολούθηση της ωριμότητας των σταφυλιών αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο με το οποίο δύναται να αξιολογηθεί η ποιότητα της συγκομιδής και να γνωρίσουμε τις δυνατότητες των εδαφών, ενώ παράλληλα παρακολουθείται η κατάσταση της υγιεινής των σταφυλιών, καθορίζεται η βέλτιστη ημερομηνία συγκομιδής και οργανώνεται ο τόπος/τρόπος συγκομιδής.

#harvest2023 #technologicalmaturity #grapes #analysis #qualitycontrol #oenopolis #oenopolisteam #winetasting #winemaker #wineconsulting