Το Οινολογικό Eργαστήριο Oenopolis αναλαμβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και 22000 σε οινοποιεία και άλλες επιχειρήσεις τροφίμων.