Το Οινολογικό Eργαστήριο Oenopolis σε συνεργασία με οινοποιεία, διεπαγγελματικές ενώσεις παραγωγών, πανεπιστημιακά ιδρύματα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν θεματολογία έρευνας και καινοτομίας στις αμπελουργικές τεχνικές, στην οινοποίηση και στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού.