Αυτόχθονες ποικιλίες αμπέλου και σύγχρονες τάσεις οινοποίησης ως παράγοντες διαφοροποίησης των ελληνικών οίνων

Δημοσίευση στο περιοδικό Οινολογία #Oinologia66 Ιούλιος 2023Δημοσίευση στο περιοδικό Οινολογία #Τεύχος66 Ιούλιος 2023