Το Οινολογικό Εργαστήριο Oenopolis, έχει εδώ και χρόνια διευρύνει τις εξειδικευμένες αναλύσεις του και εφαρμόζει μια κορυφαία μέθοδο της μοριακής βιολογίας : εντοπισμός και καταμέτρηση των Βρεττανομυκήτων,  με την ποσοτική Real time PCR (ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο).

Αυτή η αναλυτική μέθοδος προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα που δεν προσφέρουν άλλες μικροβιολογικές αναλύσεις, όπως :

  • Μεγάλη εξειδίκευση και υψηλή ευαισθησία.
  • Πολύ γρήγορα αποτελέσματα : πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμα σημεία της οινοποίησης.
  • Αξιόπιστα αποτελέσματα.

Εκμεταλλευτείτε την μικροβιολογική μας εξειδίκευση για να εφαρμόσετε ελέγχους και να μπορείτε να πάρετε τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση κινδύνου.

Βρεττανομύτητες παρουσιάζουν ζωικά αρώματα (πχ  ιδρώτας αλόγου, βρεγμένο ζώο ή δέρμα), φαρμακευτικά αρώματα (πχ αντισηπτικό υγρό) και άλλες οσμές όπως μούχλα, σκόρδο, ταγγισμένο τυρί.