Έλεγχος ωρίμανσης των σταφυλιών

Για να καθοριστεί η ιδανική ημερομηνία συγκομιδής σε σχέση με τον επιθυμητό τύπο παραγόμενου οίνου.

Παρακολούθηση των οινοποιήσεων

Η επιλογή εφαρμογής των καταλληλότερων τεχνικών στην αλκοολικής ζύμωση εξαρτάται από τη σύσταση του γλεύκους και στη συνέχεια του οίνου καθ’όλη τη διάρκεια της οινοποιητικής διαδικασίας.

Έλεγχος μετά την αλκοολική ζύμωση & κατά τη διάρκεια της παλαίωσης/ωρίμανσης

Ο συστηματικός ποιοτικός έλεγχος μας επιτρέπει να ελέγξουμε καλύτερα την εξέλιξη των κρασιών σας.

Συσκευασία

Η βελτιστοποίηση αυτού του σταδίου είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της διατήρησης των οργανοληπτικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των κρασιών σας.

Επίσημες αναλύσεις

Για συμμετοχή σε Διεθνείς Διαγωνισμούς, εξαγωγές, πιστοποιήσεις.