Λάδι

Έλεγχος ποιότητας :

Δείκτης υπεροξειδίου, Ολική οξύτητα, Ειδική απορρόφηση στο υπεριώδες (K232, K270, Delta K).