Καύσωνας και Αμπέλι

Βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Μετά από μια μικρή καθυστέρηση το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ και ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει στα ύψη όπου και θα παραμείνει για μέρες.

Γενικότερα, οι περισσότεροι ελληνικοί αμπελώνες αναμένεται να έχουν θερμοκρασίες μεταξύ 36 και 42oC για περίπου δέκα ημέρες. Ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να γίνουν προκειμένου να προστατέψουμε τα αμπέλια και την παραγωγή τους;

Νερό

Το αμπέλι μπορεί να αντέξει περιόδους ξηρασίας με μικρές απαιτήσεις νερού. Ωστόσο, οι υπερβολικά έντονες και/ή πολύ συχνές υδατικές και θερμικές καταπονήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, καθώς δύνανται να αλλοιώσουν την ποιότητα των σταφυλιών (ανομοιόμορφη ωρίμανση κατανομή οξέων/σακχάρων), να μειώσουν την απόδοση (λιγότερο καλή φωτοσύνθεση) και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τη βιωσιμότητα του αμπελώνα.

Φυτοπροστασία

Οι εφαρμογές φυτοπροστασίας θα πρέπει να αναστέλλονται κατά τη φάση του καύσωνα λόγω της εξάτμισης του εφαρμογής προϊόντος και του κινδύνου καύσης του φυλλώματος από την επαφή με τα φυτοϋγειονομικά προϊόντα.

Αμπελουργικές εργασίες

Για την αποφυγή εγκαυμάτων συνίσταται η αποφυγή παρεμβάσεων που εκθέτει τα τσαμπιά στον ήλιο. Επίσης, προτείνεται η άρδευση του αμπελώνα, της οποίας η διάρκεια εξαρτάται από το βάθος του εδάφους και το είδος του κρασιού που επιθυμούν οι παραγωγοί!

#oenopolis #harvest2022 #heatwave #vineyards #grapes #wine